Sjukehusapoteka har eit apotekutsal som er ope for alle. Målet vårt er god kunderådgjeving, kort ventetid og rett utval av dei legemidla og apotekvarene du har behov for. Vi har dei fleste medisinane som sjukehuset brukar, på lager. Det gjer at du, ved å bruke dette apotekutsalet, vanlegvis kan få medisinen din med ein gong. Samarbeidet vårt med sjukehuset gjer også at vi kan gje god rettleiing til deg som har behov for spesielle produkt, og inngåande informasjon om sikker bruk.

Bestill klargjering av resept

Du slepp å trekkje kølapp og får enkelt med deg medisinane du treng

Gode produkt for huda

Det er hudtypa di som avgjer kva produkt du bør nytte når du pleier ansiktet ditt. Denne månaden finn du gode tilbod.