logo Sjukehusapoteka Vest

Alle nyheitssaker

 • Teamet i nasjonalt beredskapslager: Fra venstre: Beate Gilleshammer, Quynh Le, Joar Halbrend og Alexandra Borch
  26. april 2022
  Legemiddelberedskapslageret: - Vi har allereie avverja mangelsituasjonar

  Det nasjonale legemiddelberedskapslageret har allereie vore med på å avverje mangelsituasjonar. – Pasientane slepp å få høre «beklagar, vi kan ikkje hjelpe deg for vi får ikkje tak i medisinen din».

 • Bilde av lagerhyller i et stort lager. En truck kommer kjørende i enden av lagerhyllene.
  10. desember 2021
  Nytt beredskapslager er som eit skylager for legemiddel

  Viss du tror at beredskapslageret for legemiddel er ein stor fuktig hall, dypt inne i fjellet full av nedstøva legemiddel som har gått ut på dato, tar du skammeleg feil. 

 • Bilde av legemiddeløkonomisk rådgjevar i Sjukehusapoteka Vest, Steinar Vik
  10. desember 2021
  Vurderer å skilje primærlager frå spesialistlager

  Legemiddelberedskapslageret for primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta blir førebels styrt saman, men det er ikkje sikkert det blir slik i framtida.

Sist oppdatert 29.06.2022