logo

Styremøter og styredokumenter

Du finn styredokument frå 2014 og fram til dagens dato ved å velge frå menyen. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no.

​Styredokumenter


2023

Dette er eit lukka styremøte. 

Den 22. februar blei det kalt inn til eit ekstraordinært styremøte. Møtet gjekk føre seg digitalt. 

Den opne delen av styremøtet kunne deltakarane følgje her. ​


20​​22​

20​21

​2020

2019

2018

2017


 

 

2016

 

Er du på jakt etter eldre styredokument? Ta kontakt med Grethe Bjørndal på e-post​

Sist oppdatert 10.03.2023