logo

Muskelsmerter

Muskelsmerter kan ha mange årsaker, f.eks. fysisk skade i form av slag, forstrekking eller anna overbelasting.

​Psykisk belasting eller stress kan også gi muskelsmerter. Stramming av musklar over tid kan føre til smerter. Virussjukdomar som influensa kan også ofte gi smerter i muskulaturen.

Visste du at?

 • Kroppen har over 600 skjelettmusklar (viljestyrte musklar) som gjer at vi kan stå oppreist og bevege oss.
 • Regelmessig mosjon kan førebygge muskelplager.
 • Gode arbeidsstillingar i kvardagen er viktig for å unngå belastingsskadar.
 • Ved kroniske smerter er det viktig å finne årsaka til smerta, slik at ein kan starte med riktig behandling.
 • Ved muskelspenningar kan det hjelpe med lett massasje som aukar blodgjennomstrøyminga til den smertefulle staden. Bruk gjerne massasjeolje.
 • Nokre kolesterolsenkande legemiddel, som for eksempel statinar, kan gi muskelsmerter. Ta kontakt med lege dersom smertene ikkje gir seg innan eit par dagar, spesielt viss du har feber i tillegg.
 • Tilskot med magnesium kan hjelpe ved lette muskelkrampar.

Kva kan du gjere sjølv?

Finn årsaka til muskelsmertene, og prøv å gjere noko med problemet.

Akutt muskelskade: nedkjøling av skadestaden (minimum 20 minutt), trykkbandasje for å hemme hevelse, ro og legge skadestaden høgt.

Lette til moderate og forbigåande smerter: reseptfrie smertestillande
legemiddel kan brukast.

Lette til moderate smerter og i tilknyting til forstuing eller forstrekking: lokal behandling med smertestillande og betennelsesdempande gel kan brukast.

Apoteket anbefaler

Paracetamol er førstevalet ved behandling av kortvarige lette til moderate smerter.
 

Nedkjøling

 • ispose

     
Avlastning

 • støttebandasje

Varmebehandling

 • ThermaCare – for nakke og rygg 

 


 

 

Reseptfrie legemiddel i forbindelse med leddsmerter:

Paracetamol

 • Paracet
 • Pinex

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel
 • Mikstur
 • Stikkpille
 • Bruse-tablett
 • Granulat/smeltetablett (ta utan vatn)

Ibuprofen

 • Ibux
 • Ibumetin

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel
 • Mikstur


Diklofenak

 • Voltarol

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel

Ibuprofen

 • Ibux gel
 • Ibumetin gel

Kan fås som:

 • Gel


Diklofenak

 • Voltaren Forte

      


 


Kjelder: Apotekforeningen, Norsk Helseinformatikk, Felleskatalogen

Er allmenntilstanden dårleg eller du mistenker alvorleg sjukdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Sist oppdatert 20.04.2017