logo Sjukehusapoteka Vest

Farmasøytiske tenester i Sjukehusapoteka Vest

Sjukehusapoteka Vest har farmasøytar som arbeider tett med legar og sjukepleierar i sjukehusa for at pasientane skal få god og trygg legemiddelbehandling. Sjå utdrag frå farmasøyt Randi sin kvardag på Nordfjord sjukehus!

 
Sist oppdatert 27.04.2023