logo

Mediesenter

Mediakontakt

Kommunikasjonsavdelinga kan bidra med informasjon og kan vise deg til rett person i helseføretaket.

Styret og administrerande direktør har det overordna ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleiar eller administrerande direktør som gir myndighet og som uttaler seg til media om overordna saker som gjeld helseføretaket.


Kommunikasjonsavdelinga v/ kommunikasjonsleiar har ansvar for utvikling av retningslinjer, samt rådgiving og støtte til leiinga, avdelingane og fagmiljøa. Avdelinga kan gje informasjon og vise deg til rett person i helseføretaket.

Førespurnader frå media rettast til:

Bernt Flekke
Kommunikasjons og-marknadsdirektør

bernt.flekke@sav.no/ mobil 975 49 831

Lene Svanberg Jakobsen 
Konstituert administrerande direktør 
lene.svanberg.jakobsen@sav.no / mobil 988 45 265

Pressebilde Lene Svanberg Jakobsen 

Postjournalar legges ut kvar veke. Dersom du ynskjer innsyn i dokumentar kan du kontakte oss på post@sav.no.

Her finn du dei siste postjournalane

Styredokument er tilgjengeleg i PDF-format. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og​​​ blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no​​

Styremøter og styredokumenter

Våre årsrapportar kan lastast ned i PDF-format.

Årsrapportar

Informasjon og retningslinjar for logo og bruk av bilder finn du i 
Nasjonalt profilprogram for helseføretaka.

Logoar som kan lastast ned: 

JPG

PNG

PMS EPS

CMYK EPS

Negativ EPS

Kommunikasjonsplattform

Vår kommunikasjonsplattform beskriv dei viktigaste prinsippa som ligg til grunn for kommunikasjonsarbeidet og korleis kommunikasjon skal bidra til å nå SAV sine overordna mål.
Les meir
sav.no

Aktuelt

 • En kvinne som smiler i gangen
  28. november 2023
  Ny administrerande direktør for Sjukehusapoteka Vest HF

  Tonje Folkvang er i ekstraordinært styremøte tysdag 28. november tilsett som ny administrerande direktør for Sjukehusapoteka Vest HF. Ho tiltrer stillinga 2. januar 2024.

 • En bygning med glassdører
  24. oktober 2023
  Desse har søkt på stillinga som administrerande direktør

  Kven blir den nye administrerande direktøren i Sjukehusapoteka Vest? 15 personar har søkt stillinga. ​

 • Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Teams
  23. oktober 2023
  Lanserer digitalt spel om utrekning av legemiddeldosar

  ​Rett dose er eit enkelt og artig spel om å berekne rett mengd medisin til pasienten. Prosjektet bak spelet håpar det kan bidra til merksemd på viktigheita ved legemiddelrekning.

Sist oppdatert 11.04.2023