Hopp til innhold
logo

Mediesenter

Mediakontakt

Kommunikasjonsavdelinga kan bidra med informasjon og kan vise deg til rett person i helseføretaket.

Styret og administrerande direktør har det overordna ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleiar eller administrerande direktør som gir myndighet og som uttaler seg til media om overordna saker som gjeld helseføretaket.


Kommunikasjonsavdelinga v/ kommunikasjonsleiar har ansvar for utvikling av retningslinjer, samt rådgiving og støtte til leiinga, avdelingane og fagmiljøa. Avdelinga kan gje informasjon og vise deg til rett person i helseføretaket.

Førespurnader frå media rettast til:

Bernt Flekke
Kommunikasjons og-marknadsdirektør

bernt.flekke@sav.no/ mobil 975 49 831

Jon Bolstad
Administrerande direktør 
jon.bolstad@sav.no / mobil 932 43 152

Pressebilde 1 (Jon Bolstad)
Pressebilde 2 (Jon Bolstad)

Postjournalar legges ut kvar veke. Dersom du ynskjer innsyn i dokumentar kan du kontakte oss på post@sav.no.

Her finn du dei siste postjournalane

Styredokument er tilgjengeleg i PDF-format. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og​​​ blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no​​

Styremøter og styredokumenter

Våre årsrapportar kan lastast ned i PDF-format.

Årsrapportar

Informasjon og retningslinjar for logo og bruk av bilder finn du i 
Nasjonalt profilprogram for helseføretaka.

Logoar som kan lastast ned: 

JPG

PNG

PMS EPS

CMYK EPS

Negativ EPS

Kommunikasjonsplattform

Vår kommunikasjonsplattform beskriv dei viktigaste prinsippa som ligg til grunn for kommunikasjonsarbeidet og korleis kommunikasjon skal bidra til å nå SAV sine overordna mål.
Les meir
sav.no

Aktuelt

 • 1. juni 2023
  Styret fekk presentert kartlegging av varslingssakene

  Styret i Sjukehusapoteka Vest HF var torsdag 1. juni samla til eit ekstraordinært møte i forbindelse med kartlegginga til Deloitte.

 • Grafisk brukergrensesnitt, nettsted
  1. juni 2023
  Velkommen til våre nye nettsider

  31. mai vart sjukehusapoteka-vest.no lansert med nytt design og ny publiseringsplattform.​

 • Lagbilde av beredskapslageret for legemiddel.
  26. mai 2023
  Sjukehusapoteka Vest deltar i viktig risikoanalyse

  ​Bergen kommune har invitert seksjon for legemiddelberedskap, B180 til å bidra med sin verdifulle kompetanse inn i arbeidet med ein ny omfattande risiko og sårbarheitsanalyse.

Sist oppdatert 11.04.2023
Fann du det du leita etter?