logo Sjukehusapoteka Vest

Mediesenter

Mediakontakt​

Kommunikasjonsavdelinga kan bidra med informasjon og kan vise deg til rett person i helseføretaket.

Styret og administrerande direktør har det overordna ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleiar eller administrerande direktør som gir myndighet og som uttaler seg til media om overordna saker som gjeld helseføretaket.


Kommunikasjonsavdelinga v/ kommunikasjonsleiar har ansvar for utvikling av retningslinjer, samt rådgiving og støtte til leiinga, avdelingane og fagmiljøa. Avdelinga kan gje informasjon og vise deg til rett person i helseføretaket.

Førespurnader frå media rettast til:

Bernt Flekke
Kommunikasjonsdirektør

bernt.flekke@sav.no/ mobil: 975 49 831

Tonje Folkvang 
Administrerande direktør 
tonje.folkvang@sav.no / mobil: 911 44 639

 

Postjournalar legges ut kvar veke. Dersom du ynskjer innsyn i dokumentar kan du kontakte oss på post@sav.no.

Her finn du dei siste postjournalane

Styredokument er tilgjengeleg i PDF-format. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og​​​ blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no​​

Styremøter og styredokumenter

Våre årsrapportar kan lastast ned i PDF-format.

Årsrapportar

Informasjon og retningslinjar for logo og bruk av bilder finn du i 
Nasjonalt profilprogram for helseføretaka.

Logoar som kan lastast ned: 

JPG

PNG

PMS EPS

CMYK EPS

Negativ

Aktuelt

    Sist oppdatert 30.04.2024