logo Sjukehusapoteka Vest

Mediesenter

Mediakontakt​

Kommunikasjonsavdelinga kan bidra med informasjon og kan vise deg til rett person i helseføretaket.

Styret og administrerande direktør har det overordna ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleiar eller administrerande direktør som gir myndighet og som uttaler seg til media om overordna saker som gjeld helseføretaket.


Kommunikasjonsavdelinga v/ kommunikasjonsleiar har ansvar for utvikling av retningslinjer, samt rådgiving og støtte til leiinga, avdelingane og fagmiljøa. Avdelinga kan gje informasjon og vise deg til rett person i helseføretaket.

Førespurnader frå media rettast til:

Bernt Flekke
Kommunikasjonsdirektør

bernt.flekke@sav.no/ mobil: 975 49 831

Tonje Folkvang 
Administrerande direktør 
tonje.folkvang@sav.no / mobil: 911 44 639

 

Postjournalar legges ut kvar veke. Dersom du ynskjer innsyn i dokumentar kan du kontakte oss på post@sav.no.

Her finn du dei siste postjournalane

Styredokument er tilgjengeleg i PDF-format. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og​​​ blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no​​

Styremøter og styredokumenter

Våre årsrapportar kan lastast ned i PDF-format.

Årsrapportar

Informasjon og retningslinjar for logo og bruk av bilder finn du i 
Nasjonalt profilprogram for helseføretaka.

Logoar som kan lastast ned: 

JPG

PNG

PMS EPS

CMYK EPS

Negativ

Kommunikasjonsplattform

Vår kommunikasjonsplattform beskriv dei viktigaste prinsippa som ligg til grunn for kommunikasjonsarbeidet og korleis kommunikasjon skal bidra til å nå SAV sine overordna mål.
Les meir
sav.no

Aktuelt

 • Noen få kvinner i hvite labfrakker
  21. februar 2024
  Skreddersyr legemiddellister

  Haraldsplass tester no ut eit nytt tilbod til pasientar med mistenkte legemiddelrelaterte problem. Fastlegar kan no vise pasientar vidare til ei tverrfagleg vurdering ved legemiddelpoliklinikken (geriatrisk poliklinikk).

 • En mann iført hvit skjorte og briller
  20. februar 2024
  Linda er framsidepiken for diabetes

  Apotekteknikar Linda Terwindt ved Sjukehusapoteket i Bergen har diabetes type 1 og deler velvillig sine erfaringar med både kundar og andre. I november hamna ho på framsida til Farmasiliv.

 • En mann som smiler til kameraet
  20. februar 2024
  Millionar spart på legemiddelavtalar gir behandling til fleire pasientar

  Gode innkjøpsavtalar for legemiddel i Helse Vest gjer det mogleg å behandle fleire pasientar for same pengepotten.

Sist oppdatert 02.01.2024