logo

Mediesenter

Mediakontakt

Kommunikasjonsavdelinga kan bidra med informasjon og kan vise deg til rett person i helseføretaket.

Styret og administrerande direktør har det overordna ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleiar eller administrerande direktør som gir myndighet og som uttaler seg til media om overordna saker som gjeld helseføretaket.


Kommunikasjonsavdelinga v/ kommunikasjonsleiar har ansvar for utvikling av retningslinjer, samt rådgiving og støtte til leiinga, avdelingane og fagmiljøa. Avdelinga kan gje informasjon og vise deg til rett person i helseføretaket.

Førespurnader frå media rettast til:

Bernt Flekke
Kommunikasjons og-marknadsdirektør

bernt.flekke@sav.no/ mobil 975 49 831

Lene Svanberg Jakobsen 
Konstituert administrerande direktør 
lene.svanberg.jakobsen@sav.no / mobil 988 45 265

Pressebilde Lene Svanberg Jakobsen 

Postjournalar legges ut kvar veke. Dersom du ynskjer innsyn i dokumentar kan du kontakte oss på post@sav.no.

Her finn du dei siste postjournalane

Styredokument er tilgjengeleg i PDF-format. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og​​​ blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no​​

Styremøter og styredokumenter

Våre årsrapportar kan lastast ned i PDF-format.

Årsrapportar

Informasjon og retningslinjar for logo og bruk av bilder finn du i 
Nasjonalt profilprogram for helseføretaka.

Logoar som kan lastast ned: 

JPG

PNG

PMS EPS

CMYK EPS

Negativ EPS

Kommunikasjonsplattform

Vår kommunikasjonsplattform beskriv dei viktigaste prinsippa som ligg til grunn for kommunikasjonsarbeidet og korleis kommunikasjon skal bidra til å nå SAV sine overordna mål.
Les meir
sav.no

Aktuelt

 • Administrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden overrekk blomar.
  31. august 2023
  Opna dørane til nye lokale i Førde

  Tysdag denne veka kunne dei tilsette i Førde ønskje kundane velkommen i splitter nye lokale, sentralt plassert på Førde Sentralsjukehus.

 • Et skilt på siden av en bygning
  23. august 2023
  Prosessen med å finne ny administrerande direktør er i gang

  Sjukehusapoteka Vest har starta prosessen med å finne ny administrerande direktør. Endeleg utlysingstekst vil vere klar om nokre veker.

 • Tonje Folkvang holder en pakke med endose.
  23. juni 2023
  Regionalt pakkeanlegg for eindosar i Haugesund skal styrke pasientsikkerheita

  ​Etter sommaren startar bygging av pakkeanlegg for eindosar på sjukehuset i Haugesund. Det vart klart etter at sty​ret i Helse Vest godkjente investeringa i Helse Fonna og Sjukehusapoteka Vest. Pakkeanlegget skal stå klart til 2025 og blir eit viktig bidrag for å styrke pasiensikkerheita.

Sist oppdatert 11.04.2023