logo Sjukehusapoteka Vest

Sjukehus­apoteka Vest Meir enn eit vanleg apotek

Vi kan legemiddel! Vår kompetanse og nærleik til sjukehusa gjer at du får effektiv og tilpassa hjelp og oppfølging.

To tilsette ser over nokre dokumentar

Legemiddel-beredskapslageret

Regjeringa vedtok 2020 å lagre kritisk viktige legemiddel i Noreg. Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og komme pasientar til gode ved ein eventuell krisesituasjon. Sjukehusapoteka Vest har fått ansvaret for å leie dette arbeidet.
Klikk her for å lese meir om korleis vi jobbar.
Sprøyte som gjør opptrekk av medisiner fra glass

Vil tilby legemiddelrådgiving ved hjelp av videosamtaler

Når pasientane hentar hjartemedisinen sin for fyrste gong, får dei tilbod om rådgjevingstenesta Medisinstart. I Haugesund og Stavanger kan dei no velje å gjere desse samtalane ved å nytta ein eiga videoløysing.
Les meir
Kvinne som sitter i et videomøte med farmasøyter

Er du i risikogruppa for influensa? Ta drop-in vaksine på sjukehusapoteket

Hausten er her og influensasesongen nærmar seg. No kan alle som er i risikogruppa få sett vaksine mot influensa på sjukehusapoteket - utan resept frå legen.
Les meir
Bilde av mann med skog i bakgrunnen

Dronetransport i helsesektoren

Bruk av droneteknologi er aukande innafor fleire sektorar. Sjukehusapoteka Vest har vore deltakar i eit regionalt innovasjonsprosjekt leia av Helse Førde, for å sjå på om dronar kan nyttast til transport av blant anna akuttmedisinsk utstyr, blodprøver og legemiddel.
Sjå filmen
Drone som flyr over tåken i den dal på Vestlandet.

Visste du at vi leverer alle medisinar til pasientane på sjukehuset?

Sjukehusapoteka Vest skal sikre forsyningen av legemidler til sykehus og pasienter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Hos Sjukehusapoteket i Haugesund kan du se hvordan - Fra apotek til pasient.
Sjå video
Plukkrobot som plukker medisiner