logo Sjukehusapoteka Vest

Aktuelt

 • Noen få kvinner i hvite labfrakker
  21. februar 2024
  Skreddersyr legemiddellister

  Haraldsplass tester no ut eit nytt tilbod til pasientar med mistenkte legemiddelrelaterte problem. Fastlegar kan no vise pasientar vidare til ei tverrfagleg vurdering ved legemiddelpoliklinikken (geriatrisk poliklinikk).

 • En mann iført hvit skjorte og briller
  20. februar 2024
  Linda er framsidepiken for diabetes

  Apotekteknikar Linda Terwindt ved Sjukehusapoteket i Bergen har diabetes type 1 og deler velvillig sine erfaringar med både kundar og andre. I november hamna ho på framsida til Farmasiliv.

 • En mann som smiler til kameraet
  20. februar 2024
  Millionar spart på legemiddelavtalar gir behandling til fleire pasientar

  Gode innkjøpsavtalar for legemiddel i Helse Vest gjer det mogleg å behandle fleire pasientar for same pengepotten.

 • 31. januar 2024
  Nytt styre oppnemnd i SAV

  Sjukehusføretaka i Helse Vest og Sjukehusapoteka Vest har fått nye styre. Dei vart oppnemnde i føretaksmøte 30. januar. I Sjukehusapoteka Vest var det imidlertid ingen endringar.

 • En mann som smiler til kameraet
  31. januar 2024
  Han blir ny apotekar på Sjukehusapoteket i Bergen

  Waled Al-Zayadi er tilsett som ny apotekar på Sjukehusapoteket i Bergen. Han startar i stillinga etter sommaren.

 • En kvinne som smiler i gangen
  28. november 2023
  Ny administrerande direktør for Sjukehusapoteka Vest HF

  Tonje Folkvang er i ekstraordinært styremøte tysdag 28. november tilsett som ny administrerande direktør for Sjukehusapoteka Vest HF. Ho tiltrer stillinga 2. januar 2024.

Sist oppdatert 22.03.2023