logo Sjukehusapoteka Vest

Sykehusapotekene forlenger avtalen med Alliance Healthcare Norge AS

I dag annonseres vedtaket om forlengelse av grossistavtalen med AHN.

Publisert 27.06.2017

​Sykehusapotekene HF forvalter grossistavtalene på vegne av de regionale helseforetakene som sørger for leveranser av legemidler til henholdsvis publikum og sykehus via alle landets sykehusapotek.

Avtalene som ble inngått med virkning fra 1. januar 2015, gjelder frem til 31. januar 2019. I avtalene ligger det en opsjon om forlengelse frem til 31. januar 2021. Denne opsjonsretten har vi nå valgt å utløse etter vurderinger av eksisterende avtale og markedet forøvrig.

-Vi er godt fornøyd med leveransene fra Alliance Healthcare Norge AS. Sykehusene har spart penger gjennom eksisterende avtale og totalvurderingen tilsier at vi fortsetter samarbeidet til 2021, sier konst. administrerende direktør Ola Rye.

Ved spørsmål om avtalen, ta kontakt med Dag Henrik Rølmann i grossistadministrasjonen telefon: 23 13 52 15/906 15 790 e-post: dag.henrik.rolmann@sykehusapotekene.no