logo

Føretaksleiinga

Sjukehusapotekar, Sjukehusapoteket i Haugesund

Lene Svanberg Jakobsen

Konstituert administrerande direktør. 

Fagdirektør

Christer Bakke Frantzen

Fagdirektør

Økonomidirektør

Ola Rye

Økonomidirektør

HR og Organisasjonsdirektør

Berit Berntsen

HR- og organisasjonsdirektør 

HR og Organisasjonsdirektør

Bernt Flekke

Kommunikasjons- og marknadsdirektør

Sjukehusapotekar, Sjukehusapoteket i Haugesund

Gunvor Steine Tufte

Sjukehusapotekar, SAV Førde

Bilde kjem

Ken Tesaker

Konstituert sjukehusapotekar, Bergen. 

En person som smiler for kameraet

Kassim Adan

Sjukehusapotekar, Haraldsplass

En kvinne som sitter på en stol

Linda Clementsen

Konstituert sjukehusapotekar, Haugesund

En kvinne i blå skjorte

Lise Katri Andersen

Konstituert sjukehusapotekar, Stavanger

Sist oppdatert 03.03.2023