logo Sjukehusapoteka Vest

Studentar

 I Sjukehusapoteka Vest kan du få praksis under utdanning både som elev på apotekteknikarlina eller som farmasøytstudent.

​Du kan og skrive Hovudfagsoppgåva di hos oss, der våre medarbeidarar etter avtale med universiteta kan vere bi-veileiar.

Du kan og jobbe med doktorgradstudiar i SAV. Universitetet i Bergen har teikna forankringsavtale med SAV og har i fleire døme vorte tildelt forskingsmidlar frå Helse Vest.

Sist oppdatert 08.12.2016