12. mars ble det forbudt for helsepersonell som driver pasientbehandling å dra til utlandet. Formålet var å hindre at pasienter smittes av koronaviruset. Det ble da varslet at helsepersonell vil få dekket tap og utgifter som ikke dekkes av private forsikringsselskaper.

Nå er det fastsatt regler for hvilke utgifter som dekkes og hvor kravet skal sendes.

Hvilke utgifter dekkes?

Helsepersonell som er omfattet av forbudet, har rett til å få dekket utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted. Helsepersonellets ektefelle, partner, samboer og barn vil også få dekket disse utgiftene. Andre typer utgifter dekkes ikke.

Retten til å få dekket utgiftene gjelder kun utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres fra 12. mars 2020 og frem til forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Retten gjelder bare reiser som er bestilt før 12. mars 2020. Forbudet gjelder ikke reiser i Norge. Utgifter til reiser innenlands dekkes derfor ikke.

Hva med privat forsikring?

Helsepersonellet skal med rimelige tiltak forsøke å begrense sitt eget tap. Helsepersonell som krever å få dekket utgifter skal fremlegge dokumentasjon på avslag fra privat forsikringsselskap. Alle utgifter som dekkes av privat forsikringsselskap avkortes i utbetalingen.

Hvem skal kravet sendes til?

Helsepersonell som er ansatt i offentlig virksomhet, skal rette krav til arbeidsgiver. Helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal rette krav om dekning etter til HELFO. Offentlig virksomhet som dekker krav til ansatte arbeidstakere, sender regning til HELFO som yter refusjon for utgiftene til virksomheten.

Krav må fremsettes før 1. desember 2020.

Les forskriften