Hopp til innhold
logo

Mediakontakt

Kommunikasjonsavdelinga kan bidra med informasjon og kan vise deg til rett person i helseføretaket.

Styret og administrerande direktør har det overordna ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleiar eller administrerande direktør som gir myndighet og som uttaler seg til media om overordna saker som gjeld helseføretaket.

Kommunikasjonsavdelinga v/ kommunikasjonsleiar har ansvar for utvikling av retningslinjer, samt rådgiving og støtte til leiinga, avdelingane og fagmiljøa. Avdelinga kan gje informasjon og vise deg til rett person i helseføretaket.

Førespurnader frå media rettast til:

 Jon Bolstad
Administrande direktør     
Mob: 932 43 152

Pressebilde 1
Pressebilde 2

Ørjan Lundgren
Kommunikasjonsleiar
Telefon: 902 25 290

Sist oppdatert 17.10.2017
Fann du det du leita etter?