logo Sjukehusapoteka Vest

Rapportar

Her du finn rapporter frå 2002 og fram til i dag.

SAV i 2020

2020 har vore eit år prega av handtering av den pågåande Covid-19 pandemien og hovudmerksemd har vore på å trygge forsyning av legemiddel. Det har mellom anna våre fokus på førebyggande beredskapstiltak, nasjonalt prosjekt for beredskapslagring av legemiddel for spesialist- og primærhelsetenesta, deltaking i ulike nasjonale prosjekt for å trygge forsyning av legemiddel, og overvaking av forsyning av kritiske legemiddel for intensivbehandling av Covid-19-pasientar.
Les meir i rapporten for 2020
SAV i 2019
Sist oppdatert 15.06.2021