logo Sjukehusapoteka Vest

Auka pasienttryggleik på legemiddelområdet

Her skal Bernt skrive en treffende tekst som får deg til å ville lese mer om økt pasienttryggheit på legemiddelområdet. 

​Her kommer brødteksten som Bernt skal skrive. 

Sjukehusapoteka Vest i 2027 | Måla våre

Sist oppdatert 20.02.2023