logo Sjukehusapoteka Vest

Styrka kompetanse og kunnskapsgrunnlag

Her skal Bernt skrive noe om hvordan vi skal oppnå styrket kompetanse og kunnskap. 

En person i en labfrakk

​Her komm​er brødteksten til Bernt 

Sjukehusapoteka Vest i 2027 | Måla våre

Sist oppdatert 20.02.2023