logo Sjukehusapoteka Vest

Styret

Styret i Sjukehusapoteka Vest består av representantar som er oppnemd av Helse Vest og representantar som er vald av dei tilsette.

Om styret i Sjukehusapoteka Vest

Styret utfører sine oppgåver som eit kollegium og skal sjå til at verksemda fremjar Sjukehusapoteka Vest sitt føremål og ivareta dei interessar som tener føretaket best.

Styret i Sjukehusapoteka Vest har inntil ni medlemmar, inntil seks valt av eigar og tre valt av dei tilsette. Sjå lenger ned på sida for bileter av styremedlemane.

En mann med briller

Helge Torgersen

Styreleiar

En mann i blå dress

Arve Varden

Nestleiar

En mann i dress

Anders Hovland

Styremedlem

En mann med briller

Clara Beate Gram Gjesdal

Styremedlem

En kvinne som smiler til kameraet

Helle Kristine Schøyen

Styremedlem

En kvinne som smiler til kameraet

Ina Nikoline Wille

Styremedlem

Hilde Fossmark Helvig

Styremedlem

Tilsettrepresentant

Sissel Reigstad

Styremedlem

Tilsettrepresentant

Siri Bergsholm Bjørhovde

Styremedlem

Tilsettrepresentant

Marianne Heggø Hansen

Mona Engelund

Espen Frøvold

Kontakt

Har du spørsmål til styret? Send oss ein e-post. 

 

Kommande styremøter

Relatert styreinformasjon

    Sist oppdatert 29.05.2024