logo Sjukehusapoteka Vest

Bestill klargjering av medisinar

Du kan bestille klargjering av medisinar og andre apotekvarer via klikk- og hent-løysinga vår på nett. 

Gå til bestilling.sykehusapotekene.no ​for å bestille klargjering av dine varer. Etter bestillinga er gjort vil du få ein SMS når bestillinga er klar til å hentast.  I klikk-og hent-løysinga kan du velje om du vil betale med VIPPS på førehand eller i sjukehusapoteket, ved henting. 

Løysinga kan brukast av sjukehustilsette og pårørande til å bestille klargjering av medisin for pasienten. Ein kan også bruke løysinga som "vanleg kunde" til å bestille legemiddel elelr andre apotekvarer. 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
 

Sist oppdatert 06.02.2024