logo

Baby og barn

  • Den fjerde barnesjukdommen

    Den fjerde barnesjukdommener ein infeksjonssjukdom som skuldast eit virus (herpesvirus 6 og/eller 7), og som gir feber og utslett hos små barn.

Andre tema


 

Sist oppdatert 14.09.2016