logo Sjukehusapoteka Vest

Behov for auka næringsinnhald

Dersom matinntaket er noko redusert, kan det vera tilstrekkeleg å setje til litt ekstra næring. Prinsippet er å auke næringsinnhaldet utan å auke volumet i særleg grad. Dette kan gjerast ved å nytte energirike matvarer, eller ein kan kjøpe ulike pulver eller feittløysingar på apoteket som ein kan blande i mat og drikke.

Energirike matvarer

Ein kan bruke vanlege, energirike matvarer som matolje, fløyte, smør, seterrømme, crème fraîche, majones, egg og liknande

Energitilskot

Det er fleire ulike produkt på marknaden.

  • Reine energitilskot
    • Karbohydratpulver som kan blandast i mat/drikke. Pulveret er utan smak.
    • Fettemulsjonar som ein kan ta reine i små mengder (for eksempel 30 ml x 3) eller blanda i mat og drikke for å gje ekstra energi.
  • Reine proteintilskot
  • Samansette produkt med feitt, karbohydrat, protein, vitamin og mineral.

Nokre produkt er smaklause og kan blandast i det meste av mat og drikke – kaldt eller varmt. Andre variantar har smakstilsetting og skal blandast til ein eigen drikk.

Nyttige lenker


 

Sist oppdatert 21.11.2023