logo Sjukehusapoteka Vest

Feber og smerte

  • Muskelsmerter

    Muskelsmerter kan ha mange årsaker, f.eks. fysisk skade i form av slag, forstrekking eller anna overbelasting.

  • Leddsmerter

    Smerte i ledd kan kome som følgje av skade eller sjukdom. Smerta kan vere etterfølgd av hevelse, raudfarge og/eller redusert rørsleevne.

  • Hovudverk

    Det er mange årsaker til hovudverk, f.eks. stress, spente eller strekte musklar, forkjøling, influensa, synsfeil eller migrene.

Andre tema

 

 

Sist oppdatert 06.02.2024