logo Sjukehusapoteka Vest

Hovudverk

Det er mange årsaker til hovudverk, f.eks. stress, spente eller strekte musklar, forkjøling, influensa, synsfeil eller migrene.

Hovudverk er i dei aller fleste tilfelle ufarleg. I sjeldnare tilfelle kan hovudverk vere forårsaka av ein meir alvorleg tilstand. Det er derfor viktig å ikkje ignorere uforklarleg hovudverk eller hovudverk som stadig blir forverra.

 

Visste du at?

 • 8 av 10 nordmenn har hatt hovudverk i løpet av det siste året.
 • Det finst mange typar hovudverk; spenningshovudverk og migrene er to vanlege typar.
 • Regelmessig søvn, bra kosthald og regelmessig fysisk aktivitet kan førebygge enkelte typar hovudverk.
 • Uregelmessig søvnmønster kan gi hovudverk.
 • Dehydrering kan gi hovudverk. Det er viktig å hugse på å drikke når det er varmt og når ein sveittar mykje.
 • Overforbruk av blant anna smertestillande legemiddel kan gi hovudverk i seg sjølv. Dette er den vanlegaste årsaka til kronisk hovudverk.
 • Hovudverk saman med tjukt gulgrønt snørr kan vere teikn på biholebetennelse.

Kva kan du gjere sjølv?

 • Ein kald klut på panna og kvile kan hjelpe.
 • Dersom du er ofte plaga av hovudverk, er det lurt å føre ein hovudverkkalender for å finne ut om det er eit mønster. På denne måten er det lettare å påverke årsaka til hovudpina og kanskje unngå dette.
 • Er årsaka til hovudpina spente musklar, kan massasje, avslappingsøvingar og ev. lettare fysisk aktivitet vere bra.
 • Paracetamol er førstevalet ved behandling av kortvarige lette til moderate smerter.

Apoteket anbefaler

Reseptfrie legemiddel ved hovudverk:

Paracetamol

 • Paracet
 • Pinex

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel
 • Mikstur
 • Stikkpille
 • Bruse-tablett
 • Granulat/smeltetablett (ta utan vatn)
 • Gel
   


Ibuprofen

 • Ibux
 • Ibumetin 

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel
 • Mikstur
 • Gel
   

Diclofenac

 • Voltarol

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel
 • Gel

 
Paracetamol/Koffein

 • Paracetduo

Kan fås som:

Tablett/kapsel

 

Kjelder: Apotekforeininga, Norsk Helseinformatikk, Felleskatalogen 


Er allmenntilstanden dårleg eller du mistenker alvorleg sjukdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Sist oppdatert 20.11.2023