logo Sjukehusapoteka Vest

Munn og tenner

  • Munntørrleik

    Munntørrleik skuldast for låg spyttproduksjon.

  • Munnskåld

    Munnskåld er sår som kjem inni munnen. Såra er gjerne runde, gulkvite, ømme og raude rundt. Årsaka til at såra oppstår, er ukjent. I enkelte tilfelle kan dei skuldast ein virusinfeksjon (for eksempel herpessår).

Andre tema

 


 

Sist oppdatert 06.02.2024