logo Sjukehusapoteka Vest

Hjelpemidlar og medisinsk utstyr

Ved sjukehusapoteka våre får du kjøpt utstyr og hjelpemiddel som hjelper til at du får så god nytte av behandlinga di som mogeleg. Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med sjukehusapoteket ditt!

    Sist oppdatert 06.02.2024