logo Sjukehusapoteka Vest
 • Bergen

  Sjukehusapoteket i Bergen tilbyr eit breitt sortiment av medisinar, sjukepleieartiklar og andre apotekvarer. Dei fleste av medisinane som sjukehusa bruker har vi på lager slik at du enkelt kan få desse med deg når du skal reise heim. Hos oss får du god rådgiving og rettleiing, og vi jobbar kvar einaste dag for å medverke til økt pasienttryggleik, betre helse og auka velvære.

 • Førde

  Sjukehusapoteket i Førde tilbyr eit breitt sortiment av medisinar, sjukepleieartiklar og andre apotekvarer. Dei fleste av medisinane som sjukehusa bruker har vi på lager slik at du enkelt kan få desse med deg når du skal reise heim. Hos oss får du god rådgiving og rettleiing, og vi jobbar kvar einaste dag for å medverke til økt pasienttryggleik, betre helse og auka velvære.  

 • Haraldsplass

  Sjukehusapoteket Haraldsplass ligg sentralt plassert rett innanfør døra til den gamle hovudinngangen til sjukehuset.  Her tilby sjukehusapoteket eit breitt sortiment av medisinar, sjukepleieartiklar og andre apotekvarer tilpassa sjukehuset og pasientane. Dei fleste av medisinane som sjukehuset nyttar vil vi ha på lager, slik at du enkelt kan få desse med deg når du skal reise heim. Hos sjukehusapoteket får du god rådgiving og rettleiing, og vi jobbar kvar einaste dag for å medverke til økt pasienttryggleik, betre helse og auka velvære.

 • Haugesund

  Sjukehusapoteket i Haugesund tilbyr eit breitt sortiment av medisinar, sjukepleieartiklar og andre apotekvarer. Dei fleste av medisinane som sjukehusa bruker har vi på lager slik at du enkelt kan få desse med deg når du skal reise heim. Hos oss får du god rådgiving og rettleiing, og vi jobbar kvar einaste dag for å medverke til økt pasienttryggleik, betre helse og auka velvære.

 • Stavanger

  Sjukehusapoteket i Stavanger tilbyr eit breitt sortiment av medisinar, sjukeplaieartiklar og andre apotekvarer. Dei fleste av medisinane som sjukehusa bruker har vi på lager slik at du enkelt kan få desse med deg når du skal reise heim. Hos oss får du god rådgiving og rettleiing, og vi jobbar kvar einaste dag for å medverke til økt pasienttryggleik, betre helse og auka velvære.