logo Sjukehusapoteka Vest

Kvalitet og miljø

    Samfunnsansvar i spesialisthelsetenesta

    Utslipp og forureining i forbindelse med produksjon av legemiddel er eit problem i fleire produksjonsland. Miljøkriterier og ansvarlege anskaffingar er viktige tiltak som kan bidra til lågare utslipp og mindre forureining innan legemiddelområdet. Klimaendringar kan få store globale konsekvensar. I spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar kan du lese om spesialisthelsetenesta sitt arbeid, innan områda klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakarrettigheter, samt antikorrupsjon.
    Les meir
    Rapport samfunnsansvar
    Sist oppdatert 08.06.2022