Hopp til innhold
logo

Tenestekatalog

Sjukehusapoteka Vest HF leverer tenester til både sjukehus og kommunehelseteneste. Les meir om våre tenester her!

Delta i pasientforløp

Sjukehusapoteka sine tilsette tar del i pasientbehandlinga i sjukehusa og kommunehelsetenesta, bidrar til trygg heimreise frå sjukehuset og leverer legemidler til heimebehandling.
Les meir
Delta i pasientforløp

Forsyning av legemidler og apotekvarer

Dei fleste av sjukehusa sine legemidler leverast frå sjukehusapoteket. Hos månge sjukehusavdelingar hjelper apotekpersonalet også med å halde god orden på medisinrommet og sørge for at legemidla alltid er tilgjengelege når pasienten treng dei.
Les meir
Forsyning av legemidler og apotekvarer

Produksjon av legemidler

Visste du at sjukehusapoteka lagar spesialtilpassa legemidlar av høg kvalitet til den einskilde pasient i særskilt tilrettelagde lokaler? Apoteket blandar og ut og gjer i stand legemiddel på medisinromma, slik at sjukepleiarane i sjukehusa får betre tid til pasientane.
Les meir
Produksjon av legemidler

Gi råd og forvalte legemiddelinformasjon

Sjukehusapoteket sine medarbeidarar gjev råd og rettleiing om legemidlar, deltek i komitear og utvalg, tilrettelegg for god legemiddelinformasjon i journalsystema og bidreg til trygg legemiddelbehandling og - håndtering i Helse Vest.
Les meir
Gi råd og forvalte legemiddelinformasjon
Sist oppdatert 04.06.2021
Fann du det du leita etter?