logo Sjukehusapoteka Vest

Tenestekatalog

Sjukehusapoteka Vest HF leverer tenester til både sjukehus og kommunehelseteneste. Les meir om våre tenester her!

Delta i pasientforløp

Sjukehusapoteka sine tilsette tar del i pasientbehandlinga i sjukehusa og kommunehelsetenesta, bidrar til trygg heimreise frå sjukehuset og leverer legemidler til heimebehandling.
Les meir
Delta i pasientforløp

Gi råd og forvalte legemiddelinformasjon

Sjukehusapoteket sine medarbeidarar gjev råd og rettleiing om legemidlar, deltek i komitear og utvalg, tilrettelegg for god legemiddelinformasjon i journalsystema og bidreg til trygg legemiddelbehandling og - håndtering i Helse Vest.
Les meir
Gi råd og forvalte legemiddelinformasjon
Sist oppdatert 04.06.2021