logo Sjukehusapoteka Vest

Legemiddelproduksjon er tilbake på timeplanen

Etter år med lobbyverksemd er legemiddelproduksjon endeleg blitt tatt tilbake på timeplanen for elevar på apotekteknikarlinja. I Haugesund hadde dei opplæring med dei første elevane i februar.

Publisert 10.03.2023
En gruppe kvinner iført hvite labfrakker og smilende
For nokre år sidan blei legemiddelproduksjon tatt ut av læreplanen for elevar på apotekteknikarlinja. Sidan det har leiinga ved Sjukehusapoteket i Haugesund jobba mot skuleleiinga for å få det tilbake.

- Vi har jobba over tid med å få til eit samarbeid med Karmsund vidaregåande skule her i Haugesund, som har VG3 Apotekteknikarlinje. Målsetjinga vår har vore å få produksjon av legemiddel inn som tema i undervisninga igjen. No dukka det opp ei moglegheit for å få dette inn i ny læreplan, og det har vi klart å få til, fortel apotekar ved Sjukehusapoteket i Haugesund, Lene Svanberg Jakobsen.

I februar fekk dei første elevane ved apotekteknikarlinja undervisning og praktisk øving på apoteket i Haugesund. ​

- Både apotekteknikarar og farmasøytar ved Sjukehusapoteket i Haugesund var med i undervisningsopplegget. Tilbakemeldinga frå elevane var veldig positive. Dette var noko dei ikkje hadde vore borti eller fått undervisning i tidlegare, seier Lene.

Tre elevar som sit og øver seg på opptrekk og tilsetning til infusjonsvæsker
Elevane fekk detaljerte instruksjonar av apotekteknikarar og farmasøytar. 

Elevane fekk prøve seg på opptrekk og tilsetning til infusjonsvæsker, i tillegg til at dei fekk øve seg på å ta på seg sterile hanskar og observere korleis apotekteknikarane jobba i produksjonsromma medan dei laga cytostatikakurer og smertepumpar. Stemninga var god og elevane så ut til å ha det kjekt.

- Gøy å prøve noko ekte og på skikkeleg, var det fleire som sa.

Apotekteknikarane, Linn Mariann Våge Myrvoll og Mia Steensnæs Morland stod for undervisninga i opptrekk og hansketeknikk. I tillegg let dei elevane teste hender etter reingjering med sjekk i UV-lys. Elevane fekk òg tatt avtrykk på agarskåler som dei har fått med seg til​ dyrking på skulen.

Farmasøyt, Sølvi Søreide underviste elevane i Mikrobiologi, lokale og LAF-einingar og aseptisk arbeidsteknikk på skulen.

- Vi har med dette fått vist at vi er meir enn et vanlig apotek og håpar å ha fått sådd nokre frø om at det å jobbe i sjukehusapotek gir mange moglegheiter.

Ein farmasøyt og to apotekteknikare som var med i opplæring av vidaregåandeelevane
Fra venstre: Sølvi Søreide (farmasøyt), Linn Mariann Våge Myrvoll (apotektekniker), Mia Steensnæs Morland (apotektekniker)