logo Sjukehusapoteka Vest

Redegjering likestilling og mangfald

Sjukehusapoteka Vest har jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Foretaket skal så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Foretaket integrerer dette i strategisk arbeid, utviklingsarbeid og i lønns- og personalpolitikken.

Sjukehusapoteka Vest vektlegg, innenfor gjeldende lov og avtaleverk, likebehandling ved rekruttering, og arbeider med likestilling i foretaket gjennom lønn, arbeidstidsplanlegging, kompetanseutvikling og karrierebygging, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssy​n, funksjonsnedsetting, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder eller andre vesentlige forhold ved en person. Foretaket legger gjeldende regler for svangerskap, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, til grunn for virksomheten. 

Likestillingsredgjering 2022
​​
Likestillingsredgjering 2021​
Sist oppdatert 28.02.2023