logo Sjukehusapoteka Vest
En gruppe mennesker i et rom

Jobb og karriere

Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil leggje til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.

Vi skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.Våre tilsette er vår viktigaste ressurs. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert samansetnad når det gjeld kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.Sjå våre ledige stillingar på WebCruiter

Viktig melding: Sikkerheitsinformasjon frå Webcruiter

​Vi har fått melding frå Webcruiter om at enkelte kundar har mottatt SMS frå ein avsendar som gjev seg ut for å vere frå Webcruiter. Me gjer oppmerksam på at Webcruiter ikkje nyttar SMS som kommunikasjonsmetode.

Om du har motteke ei SMS frå Webcruiter, ikkje klikk på lenkjer i denne. Mistenker du at du har motteke ei SMS frå Webcruiter, ver vennleg å kontakte oss.

Om phishing
Phishing er ei metode der brukaren, t.d. ved å klikke på lenkjer eller vedlegg, blir sende vidare til ei side som kan be om t.d. brukarnamn og passord, og vidare nytte denne informasjonen til å stele konfidensielle opplysningar.

Om du mistenker at du har blitt utsatt for eit slikt forsøk, oppmodar vi til at du endre ditt brukarnamn og passord på Webcruiter så snart som mogeleg. Me oppmodar og til at du tar kontakt med oss, med informasjon om hendinga.

Les meir om phishing på datatilsynet.no


Fråsegn likestilling, diskriminering og inkludering Sjukehusapoteka Vest

Kva utdanning treng du for å jobbe i Sjukehusapoteka Vest?

Kompetanseutvikling

Sjukehusapoteka Vest som arbeidsplass

Redgjering likestilling og mangfald i Sjukehusapoteka Vest
Retningslinje for leiarløn i SAV og Helse Vest​​

Studentar og praksis

Utenlandske tilsette

For tilsette

Stortrivast på jobb i sjukehusapoteket

Sølvi Søreide ønska å jobbe i eit større fagleg miljø, ha fleire å spille på og samarbeide med dei som er tettast på pasientane. - No har eg ei perfekt jobb der eg får med meg det beste av alt. Dagane er varierte, eg lærer noko nytt kvar dag og eg har muligheita til å fordjupe meg fagleg, fortel ho.
Les om jobben til Sølvi i Sjukehusapoteket i Haugesund
Sølvi Søreide
Sist oppdatert 23.04.2024