logo Sjukehusapoteka Vest

Styremøte og styredokument

Du finn styredokument frå 2016 og fram til dagens dato ved å velge frå menyen. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no.

​Styredokument

2024


2023

    Dette er eit lukka styremøte. 

     Open del av styremøte er tilgjengeleg på denne Teams-lenkja. ​


      Den 22. februar blei det kalt inn til eit ekstraordinært styremøte. Møtet gjekk føre seg digitalt. 

      Den opne delen av styremøtet kunne deltakarane følgje her. ​


      20​​22​


        ​​           20​21


               ​2020

                   2019

                       2018

                         2017


                          

                          

                         2016

                          

                         Er du på jakt etter eldre styredokument? Ta kontakt med Grethe Bjørndal på e-post​

                         Sist oppdatert 24.04.2024