logo

Ernæring og kosttilskudd

  • Ernæring ved svelgvanskar

    Når ein har vanskar med å svelge maten (dysfagi) kan ein ha behov for næring med tjukkare konsistens eller andre kosistenstilpassa produkt.

Andre tema

Sist oppdatert 18.08.2016