logo Sjukehusapoteka Vest

Ernæring og kosttilskudd

  • Behov for auka næringsinnhald

    Dersom matinntaket er noko redusert, kan det vera tilstrekkeleg å setje til litt ekstra næring. Prinsippet er å auke næringsinnhaldet utan å auke volumet i særleg grad. Dette kan gjerast ved å nytte energirike matvarer, eller ein kan kjøpe ulike pulver eller feittløysingar på apoteket som ein kan blande i mat og drikke.

  • Sondeernæring

    Sondeernæring/enteral ernæring (EN), nyttast av dei som ikkje klarar å ete og drikke nok til å dekke næringsbehova sine.

  • Næringsdrikker

    Næringsdrikkar og andre næringstilskot tilfører kroppen ekstra energi, protein, vitamin og mineral.

Andre tema

Sist oppdatert 06.02.2024