logo Sjukehusapoteka Vest
En person som smiler til en annen kvinne

Råd og rettleiing

Her finn du nyttig informasjon om å medisinbruk og andre gode råd om helse og velvære.

 

For deg som bruker medisinar er det fleire ting som er kjekt å vite for at du skal få best mogeleg utbytte av behandlinga di.

Sjå meir informasjon under råd om medisinbruk

Det finst fleire typar reseptar og alle desse kan hentast ut hos sjukehusapoteka våre. Kva det kostar å ta ut medisinen som du har fått foreskrive av lege, avheng av kva type resept du har fått.

Les meir om reseptar og korleis du bestillar klargjering på nett

Ved sjukehusapoteka våre får du kjøpt utstyr og hjelpemiddel som hjelper til at du får så god nytte av behandlinga di som mogeleg.

Sjå meir om hjelpemidlar og medisinsk utstyr

 

Bestill klargjering av e-resept

Råd om medisinbruk

  • Hjarte- og karsjukdom

    Hjarte- og karsjukdomar er sjukdomar som kan oppstå i hjerte og blodkar i kroppen. Dei vanlegaste hjarte- og karsjukdommane er hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag.

  • Personvernerklæring Refapp

    Sjukehusapoteka Vest brukar den digitale løysinga Refapp for å hente inn referansar frå jobbsøkjarar og planlegge gjennomføring av referanseintervju.

  • Influensa

    Symptom på influensa er høg feber, frysningar, muskelsmerter, hovudverk, kraftløyse, sår hals og tørrhoste. Mageplager kan oppstå, særleg hos barn. Symptoma kjem gjerne brått, i motsetning til forkjøling som utviklar seg saktare.

Medisinbruk ved graviditet eller amming

Nokre medisinar skal du unngå å bruke medan du er gravid, sidan du då deler blodomløp med ein ny, liten verdsborgar. Andre medisinar er ufarlege å bruke sjølv om du er gravid. Det same kan gjelde når du ammar, men det er då andre vurderingar som skal gjerast, basert på om medisinen går over i morsmjølka og påverkar barnet.
Sjå meir informasjon på sida Barn og medisinar
En babyfot på et teppe

Sist oppdatert 06.02.2024