logo Sjukehusapoteka Vest

Flåttbitt

Flått er ein blodsugande midd. På vertsdyr eller menneske vil flåtten kunne bite seg fast, suge blod og bli verande fleire dagar til han er mett.

Flått kan i nokre tilfelle spreie fleire bakterie- og virussjukdommar. Den vanlegaste er bakteriesjukdommen borreliose. Det finst ingen vaksine mot denne sjukdommen. Detfinst vaksine mot den langt sjeldnare virussjukdommen skogflåttencefalitt (TBE) som opptrer langs kysten sør i landet.

Vanlege vertsdyr for flått er hjort, elg, rådyr, mus, hare, hund og katt.
 
Ved borreliasmitte får ein vanlegvis eit utslett som spreier seg i ringform utover huda. Dette oppstår 3–30 dagar etter at ein er biten.

Sjukdom forårsaka av flåttbit skal behandlast hos lege.

Visste du at?

 • Flåtten er i utgangspunktet ca. 1 mm lang, men kan vekse til 1 cm når han syg blod.
 • Flåtten klatrar opp på gras og lyng og festar seg til dyr eller menneske som går forbi.
 • Bita kan oppstå over heile kroppen, men er vanlegast i område med tynn hud f.eks. i lysken, nakken, knehasane, armholene og mellom tærne.
 • Kjæledyr som er utsette for flåttbit, kan få resept på førebyggande middel hos veterinær.

Kva kan du gjere sjølv?

 • Ein del myggmiddel reduserer risikoen for flåttbit.
 • Bruk gjerne lange bukser som blir putta ned i strømper, sko eller støvlar når du går i høgt gras, lyng og kratt i område med mykje flått.
 • Ha faste sjekkerutinar:
  • Sjekk alltid huda etter opphald i område der du kan ha vore utsett for flått. Sjå vanlege bitestader under ”Visste du at”.
  • Fjern flåtten så raskt som mogleg. Flått som blir fjerna innan eitt døgn, overfører sjeldan borrelia-bakterien. Bruk gjerne ein flåttfjernar eller pinsett. Ta tak heilt inne ved huda, og dra flåtten rett ut. Bruk ein pinsett for å fjerne eventuelle restar av flåtten. Vask gjerne bitestaden med såpe/sårvask, og legg på litt sårsalve under eit plaster.

Er allmenntilstanden dårleg eller du mistenker alvorleg sjukdom, ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Middel som kan redusere risikoen for flåttbi:

 • Mygga roll-on


Sårsalve til bitestaden:

 • Brulidine salve Bacimycin salve

 

Sist oppdatert 06.02.2024