logo Sjukehusapoteka Vest

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar og det å vere ansvarlege verksemder handlar om korleis vi i spesialisthelsetenesta løyser samfunnsoppdraget vårt, i samspel med andre. Korleis påverkar verksemda vår menneske, miljø og samfunn? Dei årlege utgreiingane som gjeld samfunnsansvar hos Sjukehusapoteka Vest finn du lenger nede på sida ved å gå inn på rapportar for samfunnsansvar.

Sist oppdatert 23.04.2024